GortoMED RODO

Witamy na stronie firmy GortoMED !

maski antysmogoweFirma GortoMed zajmuje się sprzedażą wyrobów medycznych, różnego typu sprzętu do rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej i środków pomocniczych. Sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne to nasz największy asortyment.
Firma GortoMED działa od roku 2006, sprzedając sprzęt rehabilitacyjny do szpitali, do ośrodków prowadzących rehabilitacjię, do szkół oraz do odbiorców indywidualnych.
Nasi pracownicy to doświadczeni fizjoterapeuci.
Zapraszamy do kontaktu w razie potrzeby


Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w GortoMED

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest GortoMED Tomasz Gortowski z siedzibą w Tłustoręby 21, 49-100 Niemodlin, NIP 747-159-07-08, REGON 160057556, tel. 608 495 040 e-mail: admin@gortomed.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gorto-MED Tomasz Gortowski jest Renata Gortowska.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług-kupna-sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wystawiania faktur, gwarancji na zakupiony/sprzedany towar, rozliczeń księgowo-rachunkowych, firm świadczących usługi kurierskie, przewozowe, pocztowe, poczty elektronicznej, ochrony prawnej, wysyłek sms oraz produkcji towaru.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
6) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom w celu pozyskiwania klientów oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Podanie danych jest dobrowolne.
8) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
9) Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Gortowski

Administrator Danych Osobowych
Kontakt e-mail: admin@gortomed.plWyślij maila